Władze

Klubu

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

aNDRZEJ kAMIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Jerzy Głodek

SKARBNIK ZARZĄDU

SKARBNIK ZARZĄDU

MARTA FIEJKO

Wspierają nas